Синиця Ірина МиколаївнаНачальник Служби інспекції

Адреса
м.Харків, вул.Тракторна 12а, каб. конференц-зал
Телефон:
+38(057) 725-33-50,

+38(067) 570-17-18

Посадові обов’язки

_
 • здійснює керівництво діяльністю Інспекції;
 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, реалізацію його повноважень, дотримання трудової дисципліни;
 • веде особистий прийом громадян;
 • інформує територіальну громаду м. Харкова з питань, віднесених до компетенції Інспекції;
 • здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до чинного законодавства України;
 • посадових осіб Інспекції призначає на посади і звільняє з посади директор підприємства;
 • посадові особи Інспекції мають службове посвідчення та форменний одяг, зразки та порядок видання яких затверджуються окремим наказом директора підприємства.

Про службу інспекції

_

Служба інспекції КП «Благоустрій» м. Харкова Департаменту житлового господарства виконавчого комітету Харківської міської ради (далі – Інспекція) є структурним підрозділом комунального підприємства «Благоустрій» м.Харкова» (далі-Підприємство), яке у свою чергу є унітарним підприємством житлово-комунального господарства і безпосередньо підпорядковується Департаменту житлового господарства Харківської міської ради.

У своїй діяльності Інспекція керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, актами Президента України, рішеннями міської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту житлового господарства, наказами директора підприємства, Положенням, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Правилами благоустрою теріторії м.Харкова та іншими нормативними актами.

Мета Служби інспекції КП “Благоустрій” м. Харкова” полягає у виконанні повноважень з контролю за санітарним станом та благоустроєм територій міста Харкова.

Завдання Служби інспекції

 1. Вжиття заходів щодо дотримання в належному стані території міста Харкова.
 2. Проведення діяльності, направленої на запобігання та припинення порушень Правил благоустрою території м.Харкова.
 3. Служба інспекції при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з органами виконавчої влади, депутатами, постійними комісіями, тимчасовими контрольними комісіями та іншими органами, утвореними міською радою, департаментами, адміністраціями районів та іншими виконавчими органами Харківської міської ради, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.

Інспекція відповідно до покладених на неї завдань та повноважень здійснює наступні функції:

 1. Проводить перевірки території міста, щодо дотримання юридичними та фізичними особами нормативно – правових актів, які регулюють відносини у сфері благоустрою;
 2. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у разі виявлення порушень законодавства у сфері благоустрою;
 3. Готує пропозиції з подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою території міста Харкова.
 4. Здійснює контроль за організацією благоустрою та утриманням території міста Харкова в належному стані, збереженням об’єктів та елементів благоустрою.
 5. Забезпечує систематичне та оперативне інформування громадськості про стан благоустрію території міста;
 6. Організовує та здійснює контроль за дотриманням Правил благоустрою території м.Харкова;
 7. Приймає участь у роботі комісій, робочих груп тощо з питань, які знаходяться в компетенції Інспекції;
 8. Скликає у встановленому порядку наради з питань, що відносяться до компетенції Інспекції;
 9. Здійснює інші повноваження, покладені на Інспекцію відповідно до вимог чинного законодавства України. 

Правила благоустрою території м. Харкова

_

Законодавчі та нормативно-правові акти

_