Усачова Анастасія Олександрівна Начальник інформаційно-аналітичного відділу

Телефон

+38 (057) 725 33 49

+38 (067) 570 83 23

Функції  відділу

_
  • збирає, систематизує, обробляє та аналізує інформацію про території садибної забудови м. Харкова;
  • адміністрування Інтерактивної мапи КП “Благоустрій” м. Харкова”;
  • організація роботи інформаційних комплексів з метою висвітлення діяльності у сфері обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова;
  • розробляє пропозиції покращення санітарного стану та зовнішнього вигляду територій, стану вулично-дорожньої мережі;
  • розробка пропозицій ефективної ліквідації несанкціонованих звалищ;
  • аналіз якості обслуговування елементів благоустрою (містків, пішохідних доріжок, сходів тощо);
  • розробка пропозицій покращення умов відпочинку дітей, підлітків та дорослого населення.

Про інформаційно-аналітичний відділ

_

Інформаційно-аналітичний відділ комунального підприємства «Благоустрій» м. Харкова» Харківської міської ради (далі – Відділ) є структурним підрозділом комунального підприємства «Благоустрій» м. Харкова» (далі-Підприємство), яке діє на підставі Статуту.
Відділ підзвітний, підконтрольний і підпорядкований директору підприємства.

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ

Метою діяльності Відділу є забезпечення сталого розвитку територій садибної забудови м. Харкова.

Відповідно до поставленої мети, завданнями Відділу є:
– організаційне забезпечення реалізації Програми обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки та передбачених нею заходів;
– моніторинг виконання Програми обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова на 2018-2022 роки;
– прийом скарг, пропозицій та заявок від мешканців будинків у межах територій садибної забудови м. Харкова з питань благоустрою та обслуговування;
– розробка концепції сталого розвитку територій садибної забудови;
– координація роботи з обміну інформацією в електронних додатках;
– здійснення обліку наявних об’єктів благоустрою;
– впровадження інноваційних методів систематизації та обробки інформації;
– розробка автоматизованих систем управління обслуговування та розвитку територій садибної забудови м. Харкова;
– розробка методів підвищення якості обслуговування елементів благоустрою (містків, пішохідних доріжок, сходів тощо);
– налагодження ефективної співпраці між ОСН, органами місцевого самоврядування та комунальними підприємствами;
– підвищення громадської активності серед мешканців територій садибної забудови у сфері розвитку рекреаційних зон;
– розробка заходів щодо дотримання в належному стані територій садибної забудови міста Харкова.

Законодавчі та нормативно-правові акти

_