Долечек Наталія ВалентинівнаГоловний бухгалтер

Телефон:

+38 (057) 725 33 53

+38 (057) 725 33 56

Посадові обов’язки

_
  •  Головний бухгалтер здійснює керівництво роботою бухгалтерії підприємства.
  •  Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних.
  • Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності підприємства, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
  • Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
  • Бере участь у підготовці та поданні періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
_

Законодавчі та нормативно-правові акти

_